Het nulurencontract in 2024

Het nulurencontract in 2024

Deel online

In de dynamische wereld van arbeid en werkgelegenheid zijn nulurencontracten lange tijd een controversieel onderwerp geweest, waarbij de discussie draait om de balans tussen flexibiliteit voor werkgevers en de zekerheid voor werknemers. De afgelopen jaren hebben deze contracten veel aandacht gekregen van beleidsmakers, werkgevers en werknemers, met toenemende vraag naar hervormingen. De plannen om de regels omtrent nulurencontract aan te scherpen zijn steeds concreter geworden. Het kabinet streeft naar afschaffing van dit contracttype vanwege het onzekere karakter ervan, met name voor oproepkrachten die vaak weinig duidelijkheid hebben over hun inkomsten.

Huidig nulurencontract

Een nulurencontract is een vorm van een oproepcontract. Het nulurencontract wordt vaak gebruikt in sectoren waar de behoefte aan personeel kan variëren afhankelijk van de vraag. Het huidige wettelijke stelsel biedt voor werkgevers veel flexibiliteit om snel personeel in te zetten, in bijvoorbeeld drukke periodes of bij personeelstekorten. Ondanks de werkgever veel vrijheid krijgt bij het verstrekken van een nulurencontract onder het huidige wettelijke systeem, dient hij zich toch aan enkele regels te houden. Per oproep moet de werkgeer de werknemer minimaal drie uur werk aanbieden, indien er minder gewerkt wordt, moet er wel drie uur uitbetaald worden. Ook dient de werkgever de werknemer minimaal vier dagen van tevoren oproepen voor werk. De werkgever hoeft geen gegarandeerde uren in het contract met de werknemer te verwerken, de werknemer wordt alleen opgeroepen indien nodig.

Derhalve biedt het huidige landschap van nulurencontracten werkgevers een grote mate van flexibiliteit om personeel in te zetten op basis van fluctuerende vraag en behoeften, zonder zich te hoeven houden aan gegarandeerde uren. Echter, ondanks de voordelen die deze flexibiliteit biedt voor werkgevers, heeft het ook kritiek gekregen vanwege de onzekerheid die het met zich meebrengt voor werknemers. Met name oproepkrachten ervaren vaak weinig duidelijkheid over hun werkuren en inkomsten, wat hun financiële stabiliteit en welzijn kan ondermijnen.

Werkgeverschap voor alle generaties,
vandaag en morgen voorop lopen.

Gratis seminar

Nulurencontract in de toekomst

Door de onzekerheid die het nulurencontract met zich meebrengt is er een wetsvoorstel ingediend ter afschaffing ervan. Het nulurencontract zal worden vervangen door het basiscontract, waarbij een minimale werkgarantie wordt geboden en de werknemer verplicht beschikbaar moet zijn voor maximaal 130% van de garantie-uren. De werkgever moet tevens duidelijkheid verschaffen over de tijdstippen waarop deze uren kunnen vallen. Een uitzondering geldt voor bijbaantjes van scholieren en studenten, waarbij het huidige oproepcontract blijft bestaan. Daarnaast worden de regels voor tijdelijke contracten aangescherpt. Werkgevers mogen in de toekomst een tijdelijk contract pas na 5 jaar opnieuw aanbieden, met uitzondering van seizoensarbeid.

Het voorstel van demissionair minister Karien van Gennip (Sociale Zaken & Werkgelegenheid) omvat ook aanpassingen voor werkgevers, waaronder een snellere duidelijkheid over vervanging bij ziekte na slechts een jaar. Verder komt er een regeling om werkgevers te ondersteunen bij langdurige ziekte die buiten het ondernemersrisico valt. Dit arbeidsmarktpakket, gericht op het verbeteren van zowel de zekerheid voor werknemers als de flexibiliteit voor werkgevers, markeert een eerste stap van het kabinet richting het verminderen werknemersonzekerheid.

Conclusie

Met deze verschuivingen in het arbeidsrecht en de aanstaande veranderingen in het landschap van arbeidscontracten, is het cruciaal voor HR-professionals, werkgevers en werknemers om op de hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen. Daarom nodigen we u van harte uit om deel te nemen aan ons HR-event. Tijdens dit evenement zullen we dieper ingaan op de impact van deze wetswijzigingen op de arbeidsmarkt en bespreken we de strategieën die nodig zijn om hiermee om te gaan. Mis deze kans niet om uw kennis te vergroten, inzichten op te doen en te netwerken met andere professionals uit het HR-veld!


Sara
Arbeidsrechtsjurist
Wessel Juristen

Andere interessante blogs

Jochem staat al ruim 10 jaar voor groepen mensen, en hij houdt zich vooral bezig …

De moderne werkplek wordt gekenmerkt door een diverse mix van generaties, elk met hun eigen unieke …